Měníme nápady v úspěšné projekty

Pomáháme odvážným podnikatelům a inovátorům rozvinout jejich tvůrčí potenciál a realizovat záměry, které mění svět.

Proberte váš nápad se Závišem

Zakladatelem pospolu.design

Investice €2M

Desetinásobný růst

€160k grant

Investice €5M

€1M ročně

Proberte váš nápad se Závišem

Zakladatelem pospolu.design
Máte skvělý nápad, ale nevíte, jak ho zrealizovat?

Pomůžeme ověřit potenciál vašeho nápadu.

Prostřednictvím výzkumu a analýzy problematiky určíme, zda váš koncept řeší skutečný tržní problém a jaké jsou jeho šance na úspěch u cílové skupiny zákazníků.

Nastavíme základní business model a identifikujeme možnosti financování.

Společně vypracujeme základní obchodní model, který ukáže, jak váš projekt může generovat příjmy. Současně identifikujeme možnosti financování, což je pro start-upy a nové podnikatelské projekty nezbytné.

Provedeme vás kreativním procesem.

Povedeme vás kreativním procesem, který může zahrnovat brainstorming, prototypování, testování a iteraci nápadů. Tato fáze je nezbytná pro další rozvoj a zdokonalení vašich myšlenek.

Navrhneme minimální produkt (MVP).

Společně navrhneme MVP (Minimum Viable Product), což je základní verze vašeho produktu či služby. MVP umožní otestovat váš produkt na trhu s minimálními náklady a získat cennou zpětnou vazbu od uživatelů.

Zavedeme Inovační cyklus.

Zavedeme inovační cyklus, což je neustálý proces zdokonalování a inovace vašeho produktu nebo služby. Tento cyklus zahrnuje návrh, vývoj, testování, implementaci, měření a analýzu výsledků.

Rádi vás poznáme a ukážeme vám, jak pracujeme

A to nejlépe na workshopu, kde zmapujeme váš nápad a navrhneme další postup.

A to nejlépe na workshopu, kde zmapujeme váš nápad a navrhneme další postup. Cena úvodního dvouhodinového workshopu je 3 900 Kč.

Cena úvodního dvouhodinového workshopu je 3 900 Kč.

Získáme zpětnou vazbu na váš produkt.

Klíčem k úspěchu je zpětná vazba od uživatelů, která vám poskytne hlubší porozumění hodnotám, které vaši zákazníci ve vašem produktu hledají, a ukáže možnosti pro jeho další vylepšení.

Ověříme propozici a komunikaci produktu.

Pomocí výzkumu, měření a zpětné vazby zjistíme, zda je vaše komunikace jasná a atraktivní pro vaši cílovou skupinu. Zvýšíme tak šance vašeho produktu na úspěch na trhu.

Pomůžeme identifikovat klíčové problémy a možné inovace produktu.

Na základě kvantitativní i kvalitativní zpětné vazby určíme, kde může váš produkt nejvíce profitovat z vylepšení, aby lépe odpovídal potřebám vašich zákazníků.

Odladíme nebo zavedeme obchodní/marketingový proces.

Dosáhnout úspěšného uvedení na trh znamená nejen mít kvalitní produkt, ale také efektivní strategie a procesy pro jeho prezentaci na trhu.

Zavedeme inovační cyklus.

Inovační cyklus je neustálý proces zdokonalování a inovace vašeho produktu nebo služby. Nastavíme společně pravidelný cyklus, který zahrnuje návrh, vývoj, testování, implementaci, měření a analýzu výsledků.

Rádi vás poznáme a ukážeme vám, jak pracujeme

A to nejlépe na workshopu, kde zmapujeme váš produkt a navrhneme další postup.

A to nejlépe na workshopu, kde zmapujeme váš produkt a navrhneme další postup. Cena úvodního dvouhodinového workshopu je 3 900 Kč.

Cena úvodního dvouhodinového workshopu je 3 900 Kč.

Zmapujeme aktuální situaci.

Na společném workshopu identifikujeme stávající problémy, výzvy a oblasti, které vyžadují zlepšení.

Definujeme ideální stav a překážky

Společně určíme, jakého stavu chceme dosáhnout. Identifikujeme překážky, které k jeho dosažení brání, a zdroje, které jsou pro jeho dosažení potřeba. Tím získáme strategickou vizi pro další kroky.

Zavedeme Design Thinking pro efektivní týmovou spolupráci

Aplikací metodiky Design Thinking podporujeme tvůrčí a efektivní zapojení všech členů týmu. Tento proces je zaměřen na uživatelsky orientovaný přístup k řešení problémů, který pomáhá zlepšit komunikaci, spolupráci a inovativní myšlení v rámci týmu.

Pomůžeme určit role v týmu a jejich zodpovědnosti

Efektivní týmová práce vyžaduje jasně definované role a zodpovědnosti. Pomůžeme vám určit, kdo by měl zastávat kterou roli v týmu, a jaké jsou jejich specifické zodpovědnosti.

Stanovíme cíle (OKR) pro rozvoj firmy a týmů

Pomocí systému OKR (Objectives and Key Results) nastavíme jasné a měřitelné cíle, které pomohou vaší organizaci a týmům zaměřit se na nejdůležitější úkoly a sledovat pokrok směrem k těmto cílům.

Rádi vás poznáme a ukážeme vám, jak pracujeme

A to nejlépe na workshopu, kde zmapujeme vaši situaci a navrhneme další postup.

A to nejlépe na workshopu, kde zmapujeme váš nápad a a navrhneme další postup. Cena úvodního dvouhodinového workshopu je 3 900 Kč.

Cena úvodního dvouhodinového workshopu je 3 900 Kč.

S čím vám pomůžeme

Příběhy našich klientů​

goodaccess_test

Jak jsme pomohli vybudovat globální cybersecurity start-up

michal_korenovky

Jak jsme rebrandovali zavedenou green-tech firmu a nakopli její online marketing

Jsme průvodci procesem inovace,designéři a analytici

zavis

Záviš Pexidr

Produktový designér a podnikatel s více než 20 lety zkušeností v oblasti tvorby digitálních produktů, vedení týmů a facilitace designového procesu. Podporuje inovace a vytváří produkty měnící svět k lepšímu. Inspiruje lidi a týmy k efektivní a smysluplné spolupráci tak, aby naplno využili svůj potenciál.

Tomáš Gardelka

Všestranný grafický, produktový a inovační designér s více než 10 lety praxe v tvorbě webů, aplikací, vizuálních identit, kampaní a projektů s pozitivním dopadem. Přívrženec systémového myšlení, kolektivní inteligence a digitální demokracie. Věří, že design může významnou měrou přispět k udržitelnější budoucnosti.

Mám zájem o workshop

Vaše jméno *
E-mail *
Telefon
Vzkaz *
Napište nám vaše volné termíny, zda preferujete online či offline a případně témata, která vás primárně zajímají.