Jak jsme vytvořili novou komunikaci a vizuální identitu pro vizionáře české filantropie

Začalo to nenápadně. Na podzim roku 2022 se Dáša, ředitelka nadačního fondu Via Clarita, ozvala kolegovi Tomášovi, že potřebuje poradit s nově připravovaným webem. Tehdy již měli připravený wireframe a potřebovali k němu zpětnou vazbu, než ho předají grafičce. Hned po první schůzce se však ukázalo, že potřebují mnohem více než poradit, kam umístit tlačítko. Všem bylo patrné, že web bude potřeba znovu pochopit z hlediska cílů organizace a potřeb cílových skupin.

To odstartovalo naši společnou cestu, na které jsme pomohli Via Claritě rovněž ujasnit si organizační priority, výrazně posunout vizuální identitu a konečně, navrhnout i vyvinout web, který tvoří vytváří základní komunikační pilíř na jejich nově vyjasněné cestě a dokáže plnit jejich organizační cíle.

Via Clarita rozvíjí české filantropické prostředí. Podporuje začínající i zkušené dárce, rodiny, nadace nebo firmy a nabízí jim odborné rady a vytváříme pro ně příležitosti k učení se novým přístupům.

Marketingová a obsahová strategie

Naše klienty vždy vedeme k uvědomění, že web musí vždy dobře navazovat na organizační cíle a marketingový záměr. Proto o těchto tématech vedeme na našich workshopech dialog, v němž se snažíme tyto dvě oblasti pochopit a zároveň některé věci vyjasnit, mnohdy i zcela nově uchopit. Jinak tomu nebylo ani v případě Via Clarity.

Na sérii tří workshopů jsme došli postupně k tomu, že Via Clarita potřebuje především zvýšit poptávku po konzultačních službách a být dostatečně přesvědčivá pro donory přispívající na její osvětovou činnost. Zmapovali jsme potřeby cílových skupin i jejich chování a nově definovali brand s ohledem na profil cílových skupin i na představy a vize členů týmu. To vše jsme přetavili také do cílů marketingové komunikace a do návrhu nového konceptu webu.

Vizuální identita

Web a jeho role​

Další příběhy

goodaccess_test

Jak jsme pomohli vybudovat globální cybersecurity start-up

michal_korenovky

Jak jsme rebrandovali zavedenou green-tech firmu a nakopli její online marketing

peperafaj_nahled

Jak jsme pomohli nastartovat projekt podporující lokální ekonomiku

Mám zájem o workshop

Vaše jméno *
E-mail *
Telefon
Vzkaz *
Napište nám vaše volné termíny, zda preferujete online či offline a případně témata, která vás primárně zajímají.